Pravidla užívání bonusové knížky „Užijte si Litomyšl – s výhodami a slevami pro Vás“

A. Obecná pravidla, práva a povinnosti organizátora

- „Užijte si Litomyšl – litomyšlská bonusová knížka“ je výsledkem spolupráce litomyšlských podnikatelů, pohybujících se v oblasti cestovního ruchu, a litomyšlských památkových institucí. Tímto projektem se snaží výše zmínění poskytovatelé služeb oslovit turisty v Litomyšli i občany města a nabídnout jim v podobě bonusů, výhod a slev možnost zpříjemnit si pobyt v Litomyšli, pro turisty strávit ve městě více než jeden den nebo se do Litomyšle vrátit.

- Projekt je zaměřen na turisty, ale i občany města, kterým bude tato bonusová knížka nabízena a prodávána. Knížku lze zakoupit na některém z prodejních míst (viz. seznam prodejních míst na www.uzijtesilitomysl.cz), umožní držení bonusové knížky vyčerpat procentuální slevy a konkrétní výhodné nabídky u provozovatelů služeb uvedených v této bonusové knížce.

- Bonusová knížka Užijte si Litomyšl je prodejná. Cena jednoho kusu je 40,- Kč. Bonusovou knížku lze zakoupit v prodejních místech, jejichž kompletní seznam je zveřejněn na www.uzijtesilitomysl.cz.

- Bonusová knížka „Užijte si Litomyšl“, kterou je povinen předložit každý držitel bonusové knížky, je sešitek o velikosti 14 x 7 cm, s vytrhávacími kupóny, kde jsou provozovatelé seřazeni podle kategorií poskytované slevy.

- Prodej bonusových knížek je zahájen dne 1.4.2019 a ukončen nejpozději dne 31. 12. 2021, tedy v den, kdy končí platnost slev v bonusové knížce.

- Distribuce mezi další prodejce a poskytovatele slev bude zahájena 1. 4. 2019 a ukončena po vyčerpání zásob slevových knížek, nejpozději však 31. 12. 2021.

- Zastřešující organizací, která zajišťuje prodej, distribuci, nabízení tohoto produktu do komisního prodeje a propagaci bonusové knížky je Informační centrum Litomyšl, Smetanovo náměstí 72, 570 01 Litomyšl.

- Slevy z bonusové knížky nelze uplatnit na již zlevněné zboží nebo slevu z bonusové knížky nelze kombinovat se slevovými nabídkami nebo s cenovými akcemi vyhlášenými a poskytovanými v provozovně poskytovatele slevy.

B. Práva a povinnosti uživatele

- Uživatel bonusové knížky má povinnost při čerpání předložit originál bonusové knížky, ze které poskytovatel vytrhne příslušný kupón. Slevy či výhodné nabídky má každý držitel bonusové knížky povinnost vyčerpat nejpozději do 31. 12. 2021, tedy v den, kdy končí platnost slev v bonusové knížce.

- Uživatel bonusové knížky má povinnost před započetím čerpání služby, na kterou chce uplatnit slevu, upozornit poskytovatele slevy, že bude uplatňovat slevu nabízenou poskytovatelem v bonusové knížce.

- Slevy a výhody z bonusové knížky nemusí být vyčerpány ihned po zakoupení bonusové knížky v některém z prodejních míst. Slevy a výhody lze začít čerpat kdykoliv v období platnosti bonusové knížky, tj. od 1.4.2019 do skončení platnosti kupónů, tedy do 31. 12. 2021 nebo do doby ukončení poskytování slevy (např. z důvodu zániku konkrétního provozovatele či poskytovatele slevy).

- Platnost každého kupónu je ode dne zakoupení slevové knížky do 31. 12. 2021. Po tuto dobu lze slevu čerpat, nedojde-li k neočekávanému ukončení takové činnosti poskytovatele slevy, která souvisí s podstatou poskytované slevy. Dojde-li k takovému ukončení činnosti poskytovatele slevy, držiteli bonusové knížky nárok na slevu zaniká bez nároku na náhradu.

- Z každé bonusové knížky lze každou slevu nebo výhodu čerpat pouze jednorázově, slevy ani výhody nelze čerpat opakovaně. Odtržením slevového kupónu z knížky a předáním tohoto kupónu provozovateli zařízení (tj. poskytovateli slevy) je oběma stranami souhlasně potvrzeno využití této slevy uživatelem u konkrétního poskytovatele slevy. V případě, že poskytovatel převezme kupón z bonusové knížky, má povinnost uživateli bonusové knížky poskytnout slevu deklarovanou na kupónu bonusové knížky. Slevu může čerpat pouze takový zákazník, který má u sebe bonusovou knížku, ze které bude při čerpání slevy odtržen příslušný kupón.

- Je-li na kupónu uvedeno více slev u toho samého poskytovatele, může uživatel bonusové knížky vyčerpat pouze jednu vybranou slevu. Na druhou slevu nárok zaniká.

C. Práva a povinnosti poskytovatele slevy

- Poskytovatel slevy nebo výhody má povinnost po dobu trvání projektu, nejpozději však do 31. 12. 2021, tedy v den, kdy končí platnost slev v bonusové knížce, poskytovat všem držitelům bonusové knížky slevu uvedenou na kupónu. Po dobu trvání platnosti kupónů z bonusové knížky nelze měnit podstatu ani míru slevy či výhody ze strany poskytovatele slevy.

- Vytržením a přijetím slevového kupónu z knížky provozovatel zařízení (tj. poskytovatel slevy) potvrzuje využití této slevy uživatelem u tohoto poskytovatele slevy. V případě, že poskytovatel převezme kupón z bonusové knížky, má povinnost uživateli bonusové knížky poskytnout slevu deklarovanou na kupónu bonusové knížky. Slevu může čerpat pouze takový zákazník, který má u sebe bonusovou knížku, ze které bude při čerpání slevy odtržen příslušný kupón.

- Poskytovatel slevy je povinen nahlásit na požádání Informačnímu centru Litomyšl vždy ve stanoveném termínu počet slevových kupónů, které u něj byly čerpány a které jsou uschovány u něj v provozovně.

- Z důvodů vyhodnocení projektu budou Informační centrum po ukončení projektu kupóny vybírat od všech poskytovatelů slev a zároveň toto vyhodnocení oznámí všem poskytovatelům slev.

- Poskytovatel slevy má právo poskytnout bonusovou knížku svému zákazníkovi zdarma na vlastní náklady, například jako poděkování za nákup apod.

- Informační centrum Litomyšl nenese zodpovědnost za jakékoliv změny poskytovatelů slev (úpravy ceny, sortimentu, provozní doby atd.). Za jakékoliv změny je zodpovědný pouze provozovatel služeb.

- Informační centrum nenese právní zodpovědnost za dodržování těchto pravidel jednotlivými poskytovateli slev.

Kontakt

Informační centrum Litomyšl
Smetanovo náměstí 72, 570 01 Litomyšl
Tel: +420 461 61 21 61
Email: ic@litomysl.cz
www.ticlitomysl.cz

Partneři programu